Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?

Bugün gerçekleştirilecek olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ni öncesinde Ekonomi Bakanlığı destek verilecek şirketleri açıkladı. Söz konusu sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olup, 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek.

Söz konusu sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL olup, 23 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek.

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şöyle: Alvi Medica, Assan, Atayurt, BMC (4 adet proje), CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, SASA (2 adet proje), İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı.

Açıklanan Projeler Kapsamında Desteklenecek Yatırım Konuları:

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmaların aşağıda belirtilen üretim konuları stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri nedeniyle proje bazlı olarak desteklenecek yatırımlar arasında yer almıştır.

Açıklanan projeler kapsamında desteklenecek sektörlerin şöyle sıralandı:

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Ingot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi)
Metalürji Yatırımları (Alüminyum yassı mamul, entegre madencilik, külçe çinko, külçe kurşun, izabe ve katot bakır üretimi vb.)
Ham Petrol İşleme Rafinerisi
Petrokimya Ürünleri (Polietilen, Polipropilen, Polimer-Çips, PTA-MEG vb.)
Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Teknolojileri (Kateter, stent, kalp kapakçığı üretimi)
Raylı Sistem Araçları (Hızlı tren, metro vb.)
Savunma Sanayi Teknolojileri (Muhtelif zırhlı araçlar, muharebe uçağı)
Motorlu Taşıtlar-Elektronik (Hibrit motor, dizel motor ve batarya üretimi)
Tarım Teknolojileri Yatırımları (Entegre teknik hayvancılık)
Desteklenecek Yatırım Projelerinin Öngörülen Ekonomik Katkıları

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 Milyar TL tutarındaki 23 proje ile yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülmektedir. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması beklenmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerin, ülkemizin dışa bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu ürünler ile küresel rekabet gücü yüksek ürünlerden oluşması nedeniyle yatırımların ithalatı azaltıcı ve ihracatı artırıcı etkilerinin güçlü olması beklenmekte, anılan yatırımların hayata geçirilmesiyle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar $ olumlu etki yaratılacağı öngörülmektedir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Nedir?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi, 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 Sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80 inci maddesi ile “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” ne ilişkin usul ve esasları belirleyen 2016/9495 Sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında uygulanmaktadır.

Söz konusu destek sistemi ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, asgari 100 milyon $ tutarındaki, ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar proje bazlı olarak desteklenmektedir

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Kapsamında Sağlanan Destekler

Yukarıda belirtilen amaçlara uygun olduğu tespit edilen ve proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projelerine nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destek alternatifleri sunulmaktadır. Bu kapsamda yatırımcılar;

Vergisel Destekler

Gümrük Vergisi Muafiyeti,
KDV İstisnası,
Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,

İstihdam Destekleri

10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
Nitelikli Personel Desteği,

Finansal Destekler

Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği,
Sermaye Katkısı,
10 yıla kadar Enerji Desteği,
Yatırım Yeri ile ilgili Destekler
Yatırım Yeri Tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,

Altyapı Desteği

Diğer Destekler
Kamu Alım Garantisi ve ile İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde Kolaylık Getirilmesi desteklerinden bir veya birden fazlasından yararlanabilmektedirler.

Yorum mevcut değil.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.